TSK-veteranerna

Träffar 2024

Måndag 4 mars träffas vi kl 10 på ”Brantan”. Först promis och sen fika och resonemang om aktiviteter 2024.

Måndag 8 april öppet för förslag

Torsdag 25 april 2024 kl 10 på Brantan. Vi TSK-veteraner bidrar med insats för att iordningställa nummerlappar i kuvert till samtliga deltagande klubbar.

Måndag 6 maj öppet för föslag.

Välkomna!

Sök på tullingesk.se