Tullinge SK Tullinge SK     Hyr vår klubbstuga   Köp karta över Lidaskogen med torp-spotting

 

 
 
Vi samarbetar med
 
Botkyrka - Långt ifrån lagom
Åströms Rör
Vicky Teknik AB
Trimtex
Mila Halogen

Årsmöte 2023


Skrivet av Styrelsen Inlagt  2023-01-30 19:49:01
Uppdaterad 2023-02-21 09:02:58

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöte tisdagen den 21 februari 2023 kl. 19.50 i Brantbrink. Handlingar i Filarkivet. Fika

Motioner till årsmötet ska vara skriftliga inkomma till styrelsen@tullingesk.se senast 6 februari.

Årsmöteshandlingar och ev. motioner publiceras på hemsidan senast en vecka före mötet.

Rösträtt på mötet har medlemmar som har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlemmar. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt.

Föredragningslista

Information från styrelsen

Utdelning av stipendier

1) Mötets öppnande
2) Fastställande av röstlängd för mötet
3) Val av mötesordförande
4) Val av mötessekreterare
5) Val av två protokolljusterare till lika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera årsmötesprotokollet
6) Frågan om mötets behöriga utlysande
7) Fastställande av föredragningslista med övriga frågor
8) Föreningens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för 2022
9) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2022
10) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Motioner från klubbmedlemmar respektive förslag från styrelsen.
12) Fastställande av medlemsavgifter 2023
13) Fastställande av verksamhetsplan och budget 2023
14) Val av ordförande (1år)
15) Val av styrelseledamöter (2år)
16) Val av biträdande kassör (2år)
17) Val av två revisorer (1år)
18) Val av två revisorssuppleanter (1år)
19) Val av styrelsestöd (2år)
20) Val av valberedning, minst två personer varav en utses till ordförande (1år)
21) Övriga frågor
22) Mötets avslutning


Varmt välkomna!

Styrelsen

PS!  Ordförande har lovat fixa semlor! 


  Länkar
  Årsmöteshandlingar (inloggning krävs)

 

Kommentarer >> Lägg in en kommentar
 
Mia B / Styrelsen   2023-02-13 22:08:46
Nu finns årsmöteshandlingar i filarkivet (inloggat):
https:www.tullingesk.seindex.asp?z=3105&m=361&m1=209&m2=204&m3=0&m4=204&m5=0
 


 

  >> Logga in för att editera denna sida

 

Tullinge Sportklubb, c/o Axelsson, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2020