Tullinge SK Tullinge SK     Hyr vår klubbstuga   Köp karta över Lidaskogen med torp-spotting

 

 
 
Vi samarbetar med
 
Botkyrka - Långt ifrån lagom
Åströms Rör
Vicky Teknik AB
Trimtex
Mila Halogen

Halvårsmötet- Välbemannade kommittéer och bra go


Skrivet av Styrelsen Inlagt  2022-10-07 10:31:10
Uppdaterad 2022-10-10 19:33:03

Merparten av halvårsmötet handlade om information och diskussion kring aktuella frågor, valen till kommittéerna gick smidigt tack vara bra jobb av valberedningen.

Tredje fotbollsplan, nytt utegym och parkeringen vid Brantbrink
Placeringen av den tredje fotbollsplanen är återremitterad till tjänstemännen i kommunen och inget nytt förslag har presenterats för klubben ännu. Kommunen vill dock gå vidare med utegymet (lika Harbro/Brosjön) och en preliminär placering har föreslagits intill den nya parkeringen, mot gamla grusplan. Kommunen kommer också att sätta upp ett enkelt staket längs med den nya parkeringen för att på det sättet ”styra” besökarna till idrottsplatsen lite runt klubbstugan. Styrelsen följer utvecklingen i ovan frågor så resultatet blir bästa tänkbara för alla oss föreningar som det rörliga friluftslivet som finns vid Brantbrinks IP.
 
O-Ringen 2027 Sthlm   
Lin Normark som är klubbens representant i föreningsrådet för O-Ringen 2027 Sthlm presenterade hur långt arbetet kommit och att såväl O-Ringen AB som Sthlm Stad är väldigt positiva till att O-Ringen 2027 genomförs i Sthlm.  Målsättningen är att arrangera ett hållbart O-Ringen där de tävlande bland annat åker kommunalt till etapperna och väldigt gott om tid ska ges till att uppleva Stockholm. 
Efter en både engagerad och livlig diskussion beslutade mötet att TSK ska lämna rollen som arrangörsförening för O-Ringen 2027 Sthlm. Anledningen till detta beslut var att varken klubben, eller någon medlem ännu ”brinner” för arrangemanget och TSKs medverkan. Likaså skapas förväntningar på klubben och dess medlemmar om vi kvarstår som funktionärsförening utifrån både vår storlek och erfarenhet att arrangera större tävlingar. Oro kring att vi inte klarar av våra egna arrangemang, och det StOF ålägger oss, var också en bidragande faktor till beslutet. Självklart ska dock vi i TSK bidra till att tävlingsutbudet i Sthlm inte utarmas med tanke på det stora antal funktionärsföreningar som blir engagerade i O-ringen.
Även om nu klubben beslutat att inte kvarstå som funktionärsförening så har de medlemmar som vill engagera sig i arrangemanget full frihet att göra detta.      
 
Tiomila- ökad likvärdighet
Arbetet med ökad likvärdighet för Tiomila- kavlen, i första hand nu damkavlen, pågår. Olika förslag diskuteras utifrån att addera på såväl nattsträckor samt öka antalet sträckor. Målsättningen är att ett fösta steg ska ske vid Tiomila 2024.
 
25 manna Botkyrka/Lida 2023
En av tävlingsledarna, Robert Lidström, presenterade kort information om tävlingarna med arena på Lida Friluftsgård och tävlingsområdet såväl nordost som nordväst om Lida, vilket är avlyst för träning och tävling fram till 25manna 2023. Alla roller som blockschefer samt funktionschefer är tillsatta och planeringen rullar på efter plan. Vi arrangerar 25manna 2023 tillsammans med IFK Tumba SOK och såväl Botkyrka kommun som Lida/Upplev Botkyrka är viktiga samarbetspartners.
Hur kommittéerna nu är bemannade ser du under ”föreningen”.


  Länkar
  

 

Kommentarer >> Lägg in en kommentar
 
Tommy Eriksson   2022-10-10 11:08:42
Vill bara förmedla att jag som medlem i periferin (numera boende i Mora) är tacksam för att klubben tagit beslutet att inte ingå i arrangemanget O-Ringen 2027.

 


 

  >> Logga in för att editera denna sida

 

Tullinge Sportklubb, c/o Axelsson, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2020