Tullinge SK Tullinge SK     Hyr vår klubbstuga   Köp karta över Lidaskogen med torp-spotting

 

 
 
Vi samarbetar med
 
Botkyrka - Långt ifrån lagom
Åströms Rör
Vicky Teknik AB
Trimtex
Mila Halogen

Halvårsmöte tisdag 4 okt, kl 1950- uppdaterad


Skrivet av Styrelsen Inlagt  2022-09-21 08:35:31
Uppdaterad 2022-10-04 09:54:03

Filer
 Valberedningens förslag (.pdf-format)

Välkommen på halvårsmöte med val av ledamöter till klubbens olika kommittéer samt information/diskussion/beslut om vi ska kvarstå som funktionärsförening för O-Ringen 2027.

Styrelsen kommer även kort att informera om; tredje fotbollsplan på BIP, utegymet och parkeringen intill klubbstugan, 25manna 2023 samt ”likvärdigt” tävlande med fokus på Tiomilas damkavle.
Förslag på ledamöter till respektive kommitté kommer att anslås på webben och i klubbstugan veckan innan halvårsmötet. 
Tullinge SK
Halvårsmöte tisdag 4 oktober 2022, kl 1950 i TSK- stugan.
Föredragningslista
Information från styrelsen
1) Mötets öppnande
2) Fastställande av röstlängd för mötet
3) Val av mötesordförande
4) Val av mötessekreterare
5) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet
6) Frågan om mötets behöriga utlysande
7) Fastställande av föredragningslista med övriga frågor
8) Val av kommittéledamöter (2år)
9) Övriga frågor
10)  Mötets avslutning
Valberedningens förslag publiceras på TSK- webben och i TSK- stugan inför halvårsmötet.
Rösträtt på mötet har medlemmar som har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlemmar. Medlem som inte har rösträtt har yttrande‐ och förslagsrätt.


  Länkar
  

 

Skriv in kommentar

Namn  
E-post (frivillig)  
Kommentar  
Kod   Lägg ihop fem plus sju =
 


 

  >> Logga in för att editera denna sida

 

Tullinge Sportklubb, c/o Axelsson, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2020