Tullinge SK Tullinge SK   Köp Naturpasset. Registera och betala direkt här på hemsidan   Hyr vår klubbstuga   Köp karta över Lidaskogen med torp-spotting

 

 
 
Vi samarbetar med
 
Botkyrka - Långt ifrån lagom
Åströms Rör
Vicky Teknik AB
Trimtex
Mila Halogen

Årsmötet flyttat till 9 mars - uppdaterad kallelse


Skrivet av Styrelsen Inlagt  2021-02-02 20:20:06
Uppdaterad 2021-03-05 12:58:16

Alla medlemmar - gamla som unga, aktiva som lite mindre aktiva - bjuds in till årsmöte tisdagen den 9 mars kl. 20.00.

Mötet blir historiskt eftersom det kommer att genomföras digitalt. Vi har dessutom chans att göra mötet historiskt på fler sätt genom att också slå deltagarrekord - ännu fler än vad som får plats i vår klubbstuga kan ju delta!

Länk till mötet samt årsmöteshandlingar publiceras en vecka innan mötet.

Årsmöteshandlingar inklusive anvisningar hur man deltar finns i filarkivet via länken i denna nyhet. 

Motioner till årsmötet ska vara skriftliga inkomma till styrelsen@tullingesk.se senast 23 februari.

Föredragningslista

Utdelning av stipendier

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två protokolljusterare till lika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera årsmötesprotokollet
 6. Frågan om mötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av föredragningslista med övriga frågor
 8. Föreningens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för 2020
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2020
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Motioner från klubbmedlemmar respektive förslag från styrelsen.
 12. Fastställande av medlemsavgifter 2021
 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget 2021
 14. Val av ordförande (1år)
 15. Val av styrelseledamöter (2år)
 16. Val av biträdande kassör (2år)
 17. Val av två revisorer (1år)
 18. Val av två revisorssuppleanter (1år)
 19. Val av valberedning, minst två personer varav en utses till ordförande (1år)
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutning 

Rösträtt på mötet har medlemmar som har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlemmar.  Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt. 

Varmt välkomna!

 

Styrelsen


  Länkar
  Årsmötesdokument i filarkivet

 

Kommentarer >> Lägg in en kommentar
 
MiaB   2021-03-09 19:27:19

Join Zoom Meeting
https:us02web.zoom.usj88123155552?pwd=N1lrZ2U0QWNYd2t1TjV3WjZMOVZrQT09

Mötes-ID: 881 2315 5552
Lösenord: 944458
 


 

  >> Logga in för att editera denna sida

 

Tullinge Sportklubb, c/o Axelsson, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2020