Tullinge SK Tullinge SK   Köp Naturpasset. Registera och betala direkt här på hemsidan   Hyr vår klubbstuga   Köp karta över Lidaskogen med torp-spotting

 

 
 
Vi samarbetar med
 
Riksten Friluftsstad
Botkyrka - Långt ifrån lagom
Åströms Rör
Trimtex
Mila Halogen

Kallelse till årsmöte 19 februari inkl. förslag på nya medlemsavgifter

Skrivet av Lina Berggren Inlagt  2019-01-29 22:31:14
Uppdaterad 2019-02-12 22:13:08
Sidan visad 207 gånger

 

Filer
 Kallelse årsmöte 2019 (.docx-format)
 Verksamhetsplan 2019 (.pdf-format)
 Valberedningensförslag till årsmötet 2019 (.pdf-format)
 Styrelsens förslag på medlemsavgifter 2019 (.pdf-format)
 Resultat 2018 (.pdf-format)
 Budget 2019 (.pdf-format)
 Verksamhetsberättelse 2018 (.pdf-format)

Klubbens alla medlemmar är välkomna till årsmötet tisdagen den 19 februari kl. 20, i klubbstugan vid Brantbrink. Kallelsen i sin helhet finns nedan.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 5 februari, mejla till styrelsen@tullingesk.se

Verksamhetsberättelse 2018 samt verksamhetsplan 2019 återfinns nedan samt anslås på anslagstavlan i klubbstugan senast den 12 februari.

Styrelsens förslag på medlemsavgifter samt valberedningens förslag finns också bifogad nedan.

Välkomna!Kallelse till årsmöte 2019

 

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöte tisdagen den 19 februari 2019 kl. 20.00 i klubbstugan vid Brantbrinks IP i Tullinge.

Årsmöteshandlingar och ev. motioner anslås i klubbstugan och på hemsidan senast en vecka före mötet. 

Rösträtt på mötet har medlemmar som har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlemmar.  Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt.

Motioner till årsmötet ska vara skriftliga inkomma till styrelsen@tullingesk.se senast 5 februari.

 

Föredragningslista

Utdelning av stipendier

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två protokolljusterare till lika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera årsmötesprotokollet
 • Frågan om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av föredragningslista med övriga frågor
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för 2018
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2018
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Motioner från klubbmedlemmar respektive förslag från styrelsen.
 • Fastställande av medlemsavgifter 2019
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget 2019
 • Val av ordförande (1år)
 • Val av styrelseledamöter (2år)
 • Val av styrelsestöd (2år)
 • Val av kommittéledamöter (2år)
 • Val av valberedning (1år)
 • Val av två revisorer (1år)
 • Val av två revisorssuppleanter (1år)
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutning

 

 

Varmt välkomna!

 

Styrelsen


  Länkar
  

 

Skriv in kommentar

Namn  
E-post (frivillig)  
Kommentar  
Kod   Lägg ihop fem plus sju =
 


 

  >> Logga in för att editera denna sida

 

Tullinge Sportklubb, c/o Axelsson, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2019