Tullinge SK Tullinge SK   Köp Naturpasset. Registera och betala direkt här på hemsidan   Hyr vår klubbstuga   Köp karta över Lidaskogen med torp-spotting

 

 
 
Vi samarbetar med
 
Riksten Friluftsstad
Botkyrka - Långt ifrån lagom
Åströms Rör
Trimtex
Mila Halogen

TSKs klubbkväll 28 maj och fortsatt utvecklingarbete

Skrivet av Lina Berggren Inlagt  2018-06-17 17:35:51
Uppdaterad 2018-06-17 17:35:43
Sidan visad 220 gånger

Filer
 Dokumentation klubbkväll 28 maj (.pdf-format)
 Uppdrag träningsgrupp (.pdf-format)

Styrelsen bjöd in alla kommittéer och andra intresserade medlemmar till en klubbkväll den 28 maj. Syftet var att fortsätta det utvecklingsarbete som startade 2017 och följa upp frågor och förslag som kom upp på kommittédagen i november. Förhoppningen var att identifiera konkreta idéer för hur vi kan ...

Förhoppningen var att identifiera konkreta idéer för hur vi kan nå målen att:

 • Vara aktivt välkomnande
 • Känna gemenskap och glädje – hela klubben
 • Träna och tävla över köns- och generationsgränser
 • Ta tillvara och utveckla erfarenhet och kompetens
 • Ha förmåga och lust att arrangera
 • Utveckla ungdomars tekniska kompetens
 • Ha stolta medlemmar

20-talet personer deltog i diskussionerna, representerande olika delar av klubben. Många bra idéer och synpunkter kom fram under kvällen och en lista på utvecklingspunkter sammanställdes:

 • Styrelsens konstitution och arbetssätt – hur kan kommittéerna representeras i styrelsen? 
 • Formell träningskommittée för all träning inom klubben
 • Gemensam klubbdag/uppstartsdag för hela klubben
 • Gemensamma resor och aktiviteter över kategorier och åldrar
 • Juniorkoordinator för att bidra till en smidigare övergång från ungdom till elit
 • Unga medlemmar får ta ansvar att arrangera
 • Strukturerad plan för att erbjuda utbildningar
 • Kommunikationsstrategi för både intern och extern kommunikation

På styrelsemötet den 12 juni diskuterade styrelsen hur dessa utvecklingspunkter ska prioriteras och kom fram till följande:

 • En klubbövergripande träningsgrupp bildas inför hösten. Jacob Bolin är sammankallande. Syfte och mål för gruppens arbete bifogas.
 • Samrliga kommittéer bjuds in till styrelsemötet den 12 september för att testa förslaget med att ha "stormöten" vid varannat styrelsemöte
 • Gemensam uppstartsdag för hela klubben ska ordnas i början av 2019. En projektgrupp kommer att tillsättas i september
 • Gemensamma klubbresor ska prioriteras. På styrelsens stormöte den 12 september tas frågan upp hur klubbresor ska organiseras och var ansvaret ska ligga.
 • Förslag på uppdrag för juniorkoordinator ska tas fram till i början av hösten.
 • Varje kommitté kommer att få i uppdrag att tänka in utbildningsinsatser i både budget och verksamhetsplan för 2019
 • Kommuikationsstrategi kommer att arbetas med tillsammans med informationskommittén under vintern 2018/19

Bifigat finns dokumentation från klubbkvällen samt uppdragsbeskrivning till Träningsgruppen.

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att vända dig till någon i styrelsen.

/Styrelsen

Lina Berggren, ordförande, Katarina Berggren, Maria Bratt, Patrik Leickt, Göran Längheim, Lin Normark, Torbjörn Svensson


  Länkar
  

 

Kommentarer >> Lägg in en kommentar


 

  >> Logga in för att editera denna sida

 

Tullinge Sportklubb, c/o Axelsson, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2019