Tullinge SK Tullinge SK     Hyr vår klubbstuga   Köp karta över Lidaskogen med torp-spotting

 

 
 
Vi samarbetar med
 
Botkyrka - Långt ifrån lagom
Åströms Rör
Vicky Teknik AB
Trimtex
Mila Halogen

Tävlings-PM


Skrivet av Henrik Persson Inlagt  2013-11-07 09:01:01
Uppdaterad 2013-11-07 12:28:10

Lördag 9 november och söndag 10 november

Klasser och banlängder

Lördag – medeldistans - 9 november
D10    2 300 meter
D12    2 700 meter
D14    3 320 meter
D16    3 690 meter
D18    3 590 meter
D20    3 590 meter
D21    4 060 meter
D35    3 590 meter
D40    3 590 meter
D45    3 590 meter
D50    3 290 meter
D55    3 290 meter
D60    2 640 meter
D65    2 640 meter
D70    2 210 meter
D75    2 210 meter
D80    2,210 meter

H10    2 300 meter
H12    2 700 meter
H14    3 320 meter
H16    3 690 meter
H18    4 060 meter
H20    4 080 meter
H21    4 960 meter
H35    4 080 meter
H40    4 080 meter
H45    4 080 meter
H50    3 900 meter
H55    3 900 meter
H60    3 390 meter
H65    3 390 meter
H70    2 400 meter
H75    2 400 meter
H80    2 400 meter
Öppen Motion 1    2 300 meter
Öppen Motion 3    2 700 meter
Öppen Motion 5    3 320 meter
Öppen Motion 7    3 390 meter
Öppen Motion 8    4 080 meter 

Söndag – långdistans - 10 november
Söndagens banor blir bitvis lite mer av medeldistanskaraktär är riktig klassisk långdistans efter vägpassager och snirklande runt bostadsområden.
D10    2 230 meter
D12    2 660 meter
D14    3 900 meter
D16    4 670 meter
D18    6 150 meter
D20    6 150 meter
D21    6 950 meter
D35    6 150 meter
D40    4 830 meter
D45    4 670 meter
D50    4 070 meter
D55    4 070 meter
D60    3 750 meter
D65    3 750 meter
D70    3 140 meter
D75    3 140 meter
D80    3 140 meter
H10    2 230 meter
H12    2 660 meter
H14    3 900 meter
H16    6 150 meter
H18    8 210 meter
H20    8 210 meter
H21    9 780 meter
H35    8 210 meter
H40    6 950 meter
H45    6 690 meter
H50    6 690 meter
H55    6 150 meter
H60    4 830 meter
H65    4 670 meter
H70    4 070 meter
H75    3 750 meter
H80    3 140 meter
H85    3 140 meter
Öppen Motion 1    2 230 meter
Öppen Motion 3    2 660 meter
Öppen Motion 5    3 900 meter
Öppen Motion 6    5 720 meter
Öppen Motion 7    3 140 meter
Öppen Motion 8    4 670 meter
Öppen Motion 9    8 210 meter

 

Direktanmälan – öppna motionsklasser och banor

Deltagande öppna klasser, se öppna motionsklasser ovan.
Registrering på tävlingscentrum öppnar 09.00.
Start 10.00 – 11.30
Avgiften är barn och ungdom 50 kr, vuxen 90 kr.

Sammanslagna klasser

På lördagens medeldistans har D18 och D20 slagits samman till D20.
På söndagens tävling har H18 och H20 slagits samman till H20.

Samlingsplats

Rikstens skola, Rikstens friluftsstad.
Vägvisning från Flaggplan, väg 226 i Tullinge.

Vid Riksten leds trafiken runt Rikstens friluftsstad. Följ skyltning.
Ingen trafik till tävlingen genom Rikstens friluftsstad tack.

Trafik

Kollektivt färdmedel

Pendeltåg till Tullinge station.
Därifrån tar man buss 721 till hållplats Gösta Frohms väg. Från den hållplatsen är det ca 300 meter till skolan, snitslad sträcka.
Man kan även ta en långpromenad från Tullinge station eller ta med cykeln på pendeln.

Parkering

Finns gott om parkeringsutrymme. Men samåk gärna ändå.
Följ skyltning runt Rikstens frilusstad. Man kan inte nå parkeringen på annat sätt än genom vägen ovan. Avstånd från skolan 150-200 meter. Avgift 20 kr.

Översiktskarta - Rikstens skola, parkering och start

Klicka på bilden för stort format

Översiktskarta

Start

Avstånd lördag (medeldistans): 1400 meter
Typ: asfaltgångvägar och bilvägar. Lättlöpt och flackt.

Avstånd söndag (långdistans): 600 meter
Typ: asfalt och grusväg.

Första start 10.00 båda dagarna. Efteranmälda löpare startar före.

OBS! Inga toaletter vid start. Alla toabesök görs på de toaletter som finns på skolan och i idrottshallen.

Överdagskläder transporteras tillbaka till målet (skolan).

Mål - utbrutet mål på lördagen

Lördag använder vi utbrutet mål.
Deltagarna målstämplar och följer sedan snitslad sträcka om ca 650 meter tillbaka till skolan för utläsning av Sportident-pinne. OBS viktigt att du läser ut din pinne!

Vi har valt denna lösning för att inte ha banorna i bostadsområdet med trafikproblem och löpare överallt.

Söndag använder vi vanligt mål vid Rikstens skola.

Karta

Medeldistans lördag:
Rikstens friluftsstad, utgiven och ritad 2013 på lasterdata.
Skala 1:10000, för HD60- 1:7500, ekvidistans 4 meter.
Digitalt utskriven.

Långdistans söndag:
Tullinge, utgiven och ritad 2013 på lasterdata.
Skala 1:10000, för HD60- 1:7500, ekvidistans 4 meter.
Digitalt utskriven.

 

Terräng och tävlingsområde

Medeldistans

Öppet och snabblöpt till en början. Lite klurigare punkter och flackare mot slutet.
Området är tidigare militärt område med gott om stigar och ledstänger.
Kuperingen är svag till måttlig. Få grönområden och hyggen förekommer. Däremot finns det en och annan dyster granskog.

Observera att vi använder oss av utbrutet mål på lördagen, se ovan.

Långdistans

Området som använts bjuder på närområde till Tullinge med ett sammanhängande stignät. Vissa områden är detaljerade medan vissa bjuder på glest med detaljer. Svag till måttlig kupering. Kan förekomma en och annan lurig sluttningskontroll.
Sikten är god men det finns några mindre tätare områden.

Vägpassager - viktigt!

Lördag

Vid lördagens medeldistans kommer klasserna H21, D21, H18, H55, H50, H16, D16 passera en lätt trafikerad väg två gånger. Iakttag försiktighet vid vägpassagerna.

Söndag

Vid söndagens långdistans kommer alla klasser utom D10, H10, D12, H12, ÖM1 och ÖM3 passera flera trafikerade vägar. Vissa passagerna får endast passeras enligt markering på kartan, )( .  Följ uppfångande rödvit snitsel vid dessa passager.
Iakttag försiktighet vid samtliga vägpassager, det är inte alltid bilarna håller tillåten hastighet.


Kontroller

Skärm, sportident enhet och stiftklämma. I vissa fall sitter sportidentenheten fäst med spännband på stolpe/träd.
Var noga med att kontrollera kodsiffrorna. Ibland sitter kontrollerna tätt!

Stämplingssystem

SportIdent. Ange bricknummer i anmälan. Löpare utan angivet bricknummer tilldelas hyrbricka á 20 SEK. Förlorad hyrbricka debiteras 250 SEK.
Alla versioner av Sportident-pinnar fungerar!
Utlämning av hyrpinnar sker i sekretariatet från 09.00

Brutet lopp

Läs av din Sportidentpinne när du passerar mål.

 

Viltrapport

Viltobservationer utmed banan rapporteras vid målgång.

 

Maxtid

2 timmar

 

Dusch, ombyte och toaletter

Dusch och ombyte inomhus i Rikstenshallen.
Vi har tillgång till fem mindre omklädningsrum för dusch.
För ombyte innan tävlingen kan man använda hela idrottshallen på nedre plan.

Toaletter finns både i idrottshallen och i Rikstens skola. Inga toaletter vid start.

OBS inga skor inomhus! Respektera idrottshallens skogränser.

 

Service

Marka inomhus, sjukvård, resultatgivning dels genom pappersform och via resultat projicerade på någon lämplig vägg.

Priser

Alla ungdomar upp till 14 år får pris.  I DH15-16 premieras de främsta.

Onlineresultat

Vi kommer under tävlingarna att publicera onlineresultat
De finns på http://obasen.orientering.se/liveresultat/

Resultat och sträcktider

Publiceras på Tullinge SKs hemsida, tullingesk.se och Eventor

 

Tävlingsregler

Svenska Orienteringsförbundet tävlingsregler gäller.

 

Ansvariga

Tävlingsledare: Henrik Persson, henrik.o.persson@gmail.com, 0733 47 87 05
Banläggare: Björn Axelsson, Emil Andersson
Bankontrollant: Andreas Aasa, Tullinge SK


  Länkar
  

  

  >> Logga in för att editera denna sida

 

Tullinge Sportklubb, c/o Axelsson, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2020