Tullinge SK Tullinge SK     Hyr vår klubbstuga   Köp karta över Lidaskogen med torp-spotting

 

 
 
Vi samarbetar med
 
Botkyrka - Långt ifrån lagom
Åströms Rör
Vicky Teknik AB
Trimtex
Mila Halogen

15-20 projektet


Skrivet av Hasse, Kicki, Jacob, Johanna Inlagt  2012-01-14 21:45:51
Uppdaterad 2013-02-18 08:04:01

Filer
 mindmapp och struktur (.pdf-format)
 pulsträning och behandling av löparknä (.pdf-format)
 Presentation från Förädramötet 26/4-2012 (.pdf-format)
 Presentation från föräldramöte 26/4 2012 (.pdf-format)
 Planerade huvudaktiviteter maj-november (.pdf-format)
 ledarschema för barngympan Vt 2013 (.doc-format)
 Här är ungdomarnas utvärdering av 15-20-projektet. Samtidigt passade de på att önska vad 2014 ska innehålla. (.pdf-format)

Aktivitetslista

26/11-11 Kick-off.

22/1-12 Tema långdistans.

15/2-12 Tema styrketräning.

21/3-12 Banläggningskurs med Ocad.

16/4-12 Arrangörskunskap ”Planering och genomförande av tävling” och Yvonnes styrkeövningar. 

26/4-12 Föräldramöte med information och diskussion. ”Lagsnack” med ungdomar. 

5/6-12 17-19 åringarna arrangerade och genomförde Sprint-KM för ungdom upp till 16 år.

11/6-12 15-16 åringarna arrangerade StOFs 13-14 träff.

18/8-12 Ungdomens Jukola.

7/10-12 Ledarintroduktion, grupp 1.

9/10-12 Ledarintroduktion, grupp 2.

31/10–4/11- 2012. Schweizresa med träning, tävling och upplevelser.

15/12 - 2012 Träning, lite lunch, utvärdering och planering.

16/1 - 2013. Första hjälpen för orienterare. Föreläsning.

6/2 - 2013. Kostföreläsning. 

Projektbeskrivning

Vi skapar en ”grupp” för de i åldersspannet 15- 20 år. Det skall inte vara en ny grupp organisationsmässigt utan främst coachning, sociala aktiviteter m.m.

Motivet för detta är att skapa
-bättre individanpassade förutsättningar för att utvecklas som orienterare
-aktiviteter för 17- 20 åringar som inte vill göra en ”elitsatsning” men ändå tycker det är himla kul med orientering och allt runt omkring

-gruppsammanhållning och klubbidentitet i en ålder där mycket händer och vi riskerar att tappa löpare

- bra överbryggning mellan ungdom och elit

Syfte

Idag går en ”hård” gräns mellan ”Ungdom” (upp t.o.m. 16 år) och ”Elit” (från 17 år och uppåt). Detta kan upplevas som ett stort ”hopp” och risken är att vi inte på ett bra sätt kan tillgodose olika individers behov för fortsatt utveckling. I förlängningen kan det innebära att vi tappar löpare under denna period.
Syftet är att behålla alla orienterande ungdomar

Mål

Att skapa ett gäng som håller på med orientering på olika nivå.

Vi vill skapa aktiviteter där det är tävlingar, träningar och olika sociala aktiviter.

Vår nya klubbstuga ska bli den naturliga ungdomsgården.
De har redan kommit med förslag på att utrusta klubbstugan efter deras behov.

Att få ungdomarna delaktiga i föreningslivet. Lära ungdomarna använda banläggning i OCAD, Sportident-program, rita skolgårdskartor mm alt utifrån intresse.

Målet är att arrangera ett enkelt arrangemang i slutet av sommarlovet.

Att få ungdomarna att avstå från alkohol och droger och inse vikten av rätt kost.

 

Genomförande

Utgångspunkten är att man deltar i de aktiviteter som finns i respektive grupps grundprogram (elit resp. ungdom). Utöver detta är ambitionen att hitta tillfällen och aktiviteter som knyter ihop 15-16 åringar från ”ungdom” och 17- 20 åringar från ”elit”. Konkreta exempel är; 


 - gemensam löpträning innan måndagsgympan.

- vid lämpliga tillfällen på tisdagar deltar 15-16 åringar på antingen elitgruppens träning elller en skräddarsydd träning för just 15-20 gruppen.

- samordning teknikträningar torsdagar vad gäller genomgångar, uppföljning m.m.

- gemensamma lördagsträningar under vintern med olika teman därefter snack i klubbstugan. Se vidare tankekarta. 

- individuell coaching (individuella samtal, teknik coaching etc).

- ”sociala aktiviteter” med klubbstugan som den naturliga basen.

- stafetter (t ex U-10 mila) där alla kan vara med

- gemensamma tävlings/träningsresor att åka buss och sova över står högt i listan över önskade aktiviteter

- genomföra ett eget arrangemang under handledning av erfarna klubbledare.

 

Aktviteter

Föredrag kopplade till ”dagens tema”. Det kan innebära att vi diskuterar kost-hälsa, pulsträning, alkohol- och drogpolicy, träningslära, teknikanalyser etc.

Träningsläger/helger som ger tillfälle till att stärka sammanhållningen inom gruppen samtidigt som man utvecklas som orienterare.

Kurser i banläggning (OCAD), skolgårdskartritning och dylikt.

Sociala aktiviteter i syfte att stärka sammanhållningen inom gruppen och klubbkänslan.

Samordning med ungdom- och elit

Aktivteter inom 15- 20 projektet skall samordnas med ungdomskommitténs och elitkommitténs aktiviteter. Detta genom att representanter från dessa båda kommittéer har gemensamma planeringsmöten med projektledarna för 15-20 projektet. Förslagsvis läggs dessa möten i februari, juni och november (dvs 3 ggr/år).

Föräldraengagemang och extra resurser

Det är viktigt att föräldrar är införstådda i projektet och kan komma att kallas in som extra resurser för genomförande av bokning av läger-, resor- och andra större aktivteter. Det kan också innebära att hjälpa till som extraledare på dessa aktiviteter.

Övrigt

Det är viktigt att poängtera att detta skall vara aktiviteter för ALLA i åldern 15- 20 år.

Detta gäller oavsett resultatmässiga ambitioner. Det som knyter ihop gruppen är att man tycker det är kul att utöva orientering, kul med kompisar och att det skall ge inspiration till att utvecklas som orienterare och ledare, föreningsfunktionär utifrån sina egna förutsättningar och ambition.


Projektledare

Kicki Skog, Patrik Blomdahl, Johanna Einarsson och Hans Sundqvist


  Länkar
  

  

  >> Logga in för att editera denna sida

 

Tullinge Sportklubb, c/o Axelsson, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2020