Bredd och motionär

Tullinge SK har en bred verksamhet för dig som passerat ungdomsåren men vill fortsätta träna och utvecklas i lagom takt

Tullinge SK har verksamhet för alla!

För medlemmar som inte är barn/ungdom eller junior/elit finns på tisdagsträningarna GRUPP 4.

Alla från junior-ålder och äldre är även välkomna att delta i de flesta teknik-träningar arrangerade av ungdomskommitten (OL-skolan) och av elit – se kalendern.  Ibland behöver man anmäla sig för att säkerställa rätt antal kartor.

Tisdags-träningar våren 2024 – ansvariga och anvisningar – GRUPP 4

v2 Mia Bratt

v3 Piero Sannicolo & Åsa Sand

v4 Patrik Leickt & Lisa Leickt

v5 Lennart Agén & Tomas Hultqvist

v6 Barbro Lönnkvist & Lars Lönnkvist

v7 Pia-Lena Putkonen & Anders Karlsson

v8 Anna Perneby & Anna-Karin Ohlsson

v9 vakant

v10 Tina & Johnny Junegaard

v11 Jörgen Ohlin & Karin Lundberg

v12 Lena & Hasse Sundquist

v13 Karin & P-A Forsberg

v14 Erik Berggren & Kenneth Jönsson

v15 Rudolf Hersén & Per-Ove Melinder

v16 Rickard Andersson & Peter Mattila

v17 Daniel Helander & Henrik Bladh

v18 Mia Bratt

v19 Piero Sannicolo & Åsa Sand

v20Patrik Leickt & Lisa Leickt

v21 Lennart Agén & Tomas Hultqvist

v22 Barbro Lönnkvist & Lars Lönnkvist

v23 Pia-Lena Putkonen & Anders Karlsson

v24

Riktlinjer för träningarna: 

 1. Ansvarig ska helst vara på plats och leda träningen. Samling på baksidan av stugan.
 2. Kan man inte leda övningen personligen utses en ersättare som leder övningen.
 3. Ledaren skall se till att det finns minst en mobiltelefon med ut på träningen!
 4. Färgkopierade kartor är bra om det är en OL-aktivitet.
 5. Tre nivåer, exempelvis 4, 6 och 8 km eller 45, 60 och 75 minuter.
 6. Gemensam uppvärmning 1-1½ km i en fart som ALLA hänger med i.
 7. Löparna ser själva till att alla deltagare delas upp i par om 2 och 2 eller 3 och 3 som inom paret ser till att alla i paret är tillbaka efter träningen. Extra viktigt då vi inte har soppa och därför riskerar att inte sakna någon som kan vara kvar i skogen.
 8. Kontakta nästa veckas ansvarige för grupp 4 träningen
 9. Om du inte kan din gång så byt vecka med någon annan.
 10. Ange på anslagstavlan (hemsidan) och/eller i kalendern innan träningen – gärna redan på måndagen – vilken typ av träning som väntar och om snitslar (el liknande) finns utsatt vid OL-träning.
 11. Färgade reflex-snitslar finns i förrådet. Skall även plockas in efteråt förstås.

Sök på tullingesk.se