Bli medlem

Hej och välkommen till Tullinge SK. När du nu kommit till denna sida på hemsidan har du förhoppningsvis redan tittat på våra andra sidor och bildat dig en uppfattning om vad vi i Tullinge SK har att erbjuda som förening.

Bli medlem

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter per år

Medlems och träningsavgift

0-64 år                          500 kr, varav 300 kr är träningsavgift 

65 år –                           300 kr

Familj                           1500 kr

Träningsavgift              300 kr per person

Aktivitetsavgift 13 år –    400 kr per person

Erlagd medlems- och träningsavgift innebär att man får delta i TSKs träningsverksamhet, vara verksam som ledare samt delta i sociala aktiviteter. Man får representera TSK på tävling inom cykel, orientering och skidor och har tillgång till IdrottOnline och Eventor. Man betalar alla start­avgifter själv*), även vid stafetter. Undantag är KM-tävlingar och 25manna. Man har tillgång till gym och omklädningsrum**) i TSKs klubbstuga. Man förväntas bidra till klubbens arbete genom att ställa upp som funktionär vid minst ett arrangemang per år. För att kunna ta del av subventionerad verksamhet, t.ex. läger och resor, krävs att aktivitetssavgift är betald *).

Familjemedlemskap omfattar en eller två vuxna samt barn under 21 år. En familj definieras genom nära släktskap eller relation, gemensam folkbokföringsadress är inte nödvändig. Familjemedlemskap innebär samma möjligheter som medlem, se ovan.

Stödmedlem innebär att man får delta i TSKs sociala aktiviteter samt delta i KM-tävlingar. Man får gärna bidra till klubbens arbete genom att ställa upp som funktionär vid minst ett arrangemang per år. 

Aktivitetsavgift Betald aktivitetsavgift innebär att klubben subventionerar startavgifter enligt klubbens policydokument. Betald aktivitetssavgift är också förutsättning för att ta del av andra subventioner såsom subventionerade läger och resor. Aktivitetsavgift ska betalas senast 31 juli innevarande år. Undantag kan beslutas av styrelsen. 

 *) Ungdomar upp t.o.m. 12 år får startavgifterna betalda av TSK samt subventioner vid läger och resor enligt klubbens policydokument. Samma sak gäller 13-16-åringar om man har betalt tävlingsavgiften.

**) Bastun får endast nyttjas vid gemensamma träningstillfällen

 

Avgifterna är beslutade av årsmötet 2023.

Om att bli medlem samt tillgång till Eventor mm

Så här blir du medlem:

Betala in medlems- och ev. aktivitetsavgift till Tullinge SK bankgiro 5002-1542.

Vi behöver ha namn/adress/telefonnummer, personnummer samt vilka verksamheter du är aktiv inom (cykel, orientering, skidor). Mejla dessa uppgifter till bengt.karrstrom(a)telia.com

Tillgång till IdrottOnline och Eventor

När din medlemsavgift har kommit in till klubben kommer du att bli upplagd i IdrottOnline och Eventor. Då kommer du att kunna anmäla dig till orienteringstävlingar genom Eventor. Om du har frågor kring ditt konto i Idrott Online och Eventor kan du kontakta bengt.karrstrom(a)telia.com

Som medlem är du även försäkrad

Vid deltagande i orienteringsaktiviteter (tävling, träning och resor till och från dessa) gäller SOFT:s obligatoriska förbundsförsäkring i Folksam.

Vid deltagande i skidaktiviteter gäller försäkring som ingår i årsavgiften till skidförbundet.

Vid deltagande i cykelaktiviteter gäller cykelförbundets försäkring för alla medlemmar som löst helårslicens eller är högst 14 år.
Deltagare i motionsklass i av SCF sanktionerad lopp är försäkrade under loppet och resa till och från oberoenda av om de är medlemmar i någon
klubb eller inte.

Välkommen som medl

 

Sök på tullingesk.se